Naše vize

Inovace

Hlavní podmínkou pro rozvoj firem ve Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska je spolupráce s vědeckými institucemi, výzkumnými ústavy a zavádění inovací ve výrobní a řídící sféře. Klastr – „inovace dynamických pohonů a konstrukcí“ propojuje vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje jedinečnou příležitost vědeckým týmům prezentovat a představit své výstupy odborné i široké veřejnosti.

Firmy organizované v klastru budou úzce spolupracovat s vědeckými týmy, inovačními firmami, samostatnými výzkumníky, vysokými školami, vědeckými parky, institucemi a dalšími organizacemi se svými připravovanými projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Pro usnadnění činností firmám bude klastr zabezpečovat veškerou administrativu a vykazování pro řešící týmy a organizace. Předpokládáme, že pro spolupráci řešení jednotlivých úkolů a projektů budeme lépe navazovat kontakt s mladými odborníky z oboru techniky.