Naše vize

Home

logo-opz-barevne

 Moravskoslezský klastr dynamických pohonů a konstrukcí, z. s. získal projekty spolufinancované Evropskou unií:
„Rekvalifikace v technice“ reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002642 ve Výzvě č. 40 Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost

Jedná se o projekt zaměřený na osoby evidované jako uchazeči o zaměstnání déle než 5 měsíců a osoby do 25 let věku. Cílem dotovaného projektu je organizace odborných školících aktivit, především rekvalifikací formou akreditovaných kurzů v technických oblastech a následné zajištění jejich umístění na dobu 6 měsíců  na dotované pracovní místo. Počítáme s navazující spoluprací s členskou základnou Společenství ve formě zajištění dotovaného pracovního místa.

Pozice:
Svářeč
Lakýrník
Truhlář
Jeřábník
Řidič VZV
Provozní zámečník
Elektrikář
Obsluha CNC strojů

Předpoklad realizace projektu: 20 měsíců

Prezentace projektu „Rekvalifikace v technice“

Leták

Zveřejnění výsledků VŘ:
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek REKVALIFIKACE V TECHNICE

„Rodiče v technických oborech“ reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003511 ve Výzvě č. 61 Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost

Jedná se o projekt zaměřený na rodiče s dětmi do 15 let věku, evidované  jako uchazeči o zaměstnání  déle než 5 měsíců. Cílem je nezaměstnaným rodičům/ženám pomoci s nalezením jejich uplatnění na trhu práce. Pomoc je uchopena tak, aby nalezli uplatnění v technických oborech, které se potýkají s neustálým nedostatkem zaměstnanců.

Pozice:
Svářečka
Lakýrnice
Čtení a kreslení technické dokumentace
Moderní asistentka
Účetní (daňová evidence)

Předpoklad realizace projektu: 20 měsíců

Prezentace projektu „Rodiče v technických oborech“

Leták

Zveřejnění výsledků VŘ:
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, P2, RODIČE V TECHNICKÝCH OBORECH
Výsledek výzvy k podání nabídek – oznámení o výsledku hodnocení výběru

„Vzděláváním k rozvoji“ reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005930 – schválen od 1.2.2017

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet subjektů z členské základny MSKDP: 10 firem
Počet osob zapojených do projektu: cca 280 podpořených osob
Výše dotace: 10.922.808,- Kč

Popis projektu:
Jedná se o projekt zaměřený na veškerá školení zaměstnanců ve firmách v oblastech:

Manažerského vzdělávání
IT kurzů
Ekonomických a právních školení
Jazykových kurzů
A hlavně „Technické kurzy a školení, vč. periodických školení“

V rámci projektu bychom chtěli hradit náklady na školení firem naší členské základny po dobu 3 let. V případě, že částky budou z dotace nižší, než jsou Vaše náklady, bude naše finanční podpora brána jako částečná úhrada nákladů za školení.

„Vzděláváním k rozvoji II“ reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010849 – schválen od 1.7.2019

Projekt se zaměřuje na rozvoj odborných znalostí a dovedností zaměstnanců firem – členů Moravskoslezského klastru dynamických pohonů a konstrukcí, z. s., coby hlavního faktoru rozvoje a úspěchu na trhu, zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet subjektů z členské základny MSKDP: 20 firem
Počet osob zapojených do projektu: cca 200 podpořených osob proškolených více než 40 hodin
Výše dotace: 18.111.920,- Kč

Popis projektu:
Jedná se o projekt zaměřený na veškerá školení zaměstnanců ve firmách v oblastech:
Manažerského vzdělávání
IT kurzů
Ekonomických a právních školení
Jazykových kurzů
A hlavně „Technické kurzy a školení, vč. periodických školení“

Plakát