Naše vize

Historie

Historie Moravskoslezského klastru dynamických pohonů a konstrukcí, z. s. je pokračováním činnosti Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, které bylo založeno 15.9.1990. Členové Společenství po celou dobu pracovali na inovačních a technických řešeních projektů v rámci Společenství i pro externí firmy ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými ústavy.