Naše vize

Realizace

V rámci naplňování naše motta komplexnost – naše přednost realizujeme dodávky v celém spektru projektů. Projektovou činnost a návazný inženýring v plném rozsahu dodávek a realizace.

Stavební činnost spodních a dopravních staveb, dále stavby výrobních hal, zateplení, silnoproudé a slaboproudé dodávky s řídícími prvky.

Ve strojírenské výrobě a dodávek technologických celků jsou výroba dodávky dílů lodních vrátků a dílů kotevních vrátků pro plošiny off-shore strojírenská výroba, Výroba ocelových konstrukcí, Strojní opracování výkovků, odlitků na karuselu na soustruhu, svařenců na horizontální vyvrtávačce a karuselu. Realizujeme dodávky jakostních odlitků a výkovků včetně průvodní dokumentace a přejímek klasifikačních společností, korozní ochranu hotových dílů apretaci odlitků.

V oboru realizace energetiky zajišťujeme komplexní služby v oblasti provozování energetických hospodářství, veřejného osvětlení, dodávky plynů, pitné vody, odpadní vody a provozování čistírny odpadních vod.
Realizujeme dodávky energetických staveb a projektů energetických úspor pro municipality, průmyslové podniky a rozsáhlejší energetické celky ve všech oblastech. Snižujeme energetickou náročnost instalací chytrých řešení. Realizujeme elektromontážní činnost na napěťové hladině VN a VVN, především v oblasti rozvoden. Zabezpečujeme systematickou i poruchovou údržbu a opravy provozovaných zařízení.

Realizujeme a dodáváme servis a opravy technologických zařízení. Zaměřujeme se na hydraulické systémy divadelních, hutních a cementárenských zařízení a lisů. Provádíme montáže potrubních rozvodů. Zabýváme se inženýrsko-projekční činností. Úsporné, přesné, bezpečné a energeticky účinné – to jsou pohonné a řídicí technologie, hydrauliky, strojírenství a strojních aplikací, průmyslové automatizace.
Svým zákazníkům nabízíme hydrauliku – průmyslovou i mobilní, elektrické pohony a řídicí systémy, lineární, montážní a šroubovací techniku, samozřejmostí je také školení a servisní činnost v šíři celé nabídky produktů.