Naše vize

Orgány klastru

Orgány spolku:

  • Předsednictvo
  • Předseda spolku

Předsednictvo:

  • Ing. Jan Skipala, Ph.D. / předseda spolku a prezident
  • Ing. Otakar Ožana
  • p. Stanislav Bajer