Naše vize

Vzdělávání

Jeden z hlavních úkolů Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska a Moravskoslezského klastru je zvyšování kvalifikace zaměstnanců hlavně v technických oborech v rozsahu vyučen, středoškolák a vysokoškolák. Dostatek takto vzdělaných lidí je hlavní podmínkou a nutností pro dlouhodobý rozvoj firmy. Ve Společenství a Moravskoslezském klastru je nastavený systém vzdělávání tak, aby byla zajištěna kontinuita s členskými firmami, školami a odbornými lektory a to rámcovými smlouvami s těmito institucemi.

Osobní kontakt s těmito vzdělávacími institucemi udržují jak jednotlivé firmy ze Společenství tak vedení Společenství a Moravskoslezského klastru formou zastoupení v orgánech těchto institucí.

Pro získání financí na zvyšování kvalifikace případně rekvalifikace vynakládá Společenství a Moravskoslezský klastr úsilí na získání dotací a grantů. Poslední grant pro řešení této problematiky byl ukončen v roce 2013 v hodnotě cca 35 mil. Kč a další podobné projekty připravujeme v roce 2016.

V meziobdobí vláda a ministerstva podobné výzvy nevypsala.

Pro podporu možnosti získání nových grantů pro vzdělávání a inovace, byl v rámci Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska založen klastr.